Ελένη Μεμή, MD, MSc, PhD

Ενδοκρινολόγος - Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ
Επιστημονική Συνεργάτις Ιατρικού Αθηνών (Κλ. Π. Φαλήρου), Ακαδημαϊκή Υπότροφος ΕΚΠΑ (Αρεταίειο)

 

EU banner


Δημοσιεύσεις

Kyriakos G, Quiles-Sanchez LV, Garmpi A, Farmaki P, Kyre K, Savvanis S, Antoniou VK, Memi E. SGLT2 inhibitors and cardiovascular outcomes: Do they differ or there is a class effect? New insights from the EMPA-REG OUTCOME trial and the CVD-REAL Study. Curr Cardiol Rev. 2019 Jul 29. doi: 10.2174/1573403X15666190730094215. [Epub ahead of print]

Kyriakos G, Quiles-Sanchez LV, Garmpi A, Farmaki P, Kyre K, Savvanis S, Memi E. Cardiovascular and renal outcomes of incretin-based therapies: A review of recent clinical trials. Curr Cardiol Rev. 2019 Jun 3. doi: 10.2174/1573403X15666190603111056. [Epub ahead of print]

Pontikides N, Karras S, Kaprara A, Anagnostis P, Mintziori G, Goulis DG, Memi E, Krassas G. Genetic basis of familial isolated hyperparathyroidism: a case series and anarrative review of the literature. J Bone Miner Metab. 2014; 32(4): 351-66.

Karras S, Memi Ε, Kintiraki E, Krassas GE. Pathogenesis of propylthiouracil-related hepatotoxicity in children: present concepts. J Pediatr Endocrinol Metab. 2012; 25(7-8): 623-30.

Memi Ε, Karras S, Tzotzas T, Krassas GE. Propylthiouracil hepatitis: report of a case and extensive review of the literature. J Pediatr Endocrinol Metab. 2012;25(3-4): 331-43.

Memi E, Karakiulakis G, Goma F, Papakonstantinou E. The functional role of glycosaminoglycans in the pathophysiology of the thyroid gland and their putative role as prognostic, diagnostic and therapeutic agents in thyroid pathologies. Rev Clin Pharmacol Pharmacokinet Int Ed. 2012; 26(2): 61-86.

Ν. Ε. Ποντικίδης, Ε. Μεμή, Γ. Ε. Κρασσάς. Θυρεοειδική δυσλειτουργία και αναπαραγωγικός άξονας στον άνδρα και στη γυναίκα. Ενημερωτική Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας 2010;45: 13-56.

Δ. Πανίδης, Δ. Φαρμακιώτης, Δ.Ρούσσος, Α. Κούρτης, Γ. Κολιάκος, Ε. Μεμή, Θ. Καλτσάς, Γ. Κρασσάς. Επίπεδα λιπονεκτίνης κατά τη δοκιμασία ανοχής γλυκόζης από το στόμα σε γυναίκες με το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών. Εφηβική Γυναικολογία, Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση 2005; 17(3): 200-211.

Μεμή Ε, Ιωαννίδης Χ. C. Τα Άτυπα Φυσιολογικά Ευρήματα του Σπινθηρογραφήματος των Οστών. Ελληνική ΠυρηνικήΙ ατρική 2002; 5(2): 74-78.

Memi E. Meeting reports from ITC – Buenos Aires 2005 – A young clinician’s view. ETA Newsletter, Feb 2006.


Δημοσιευμένες ανακοινώσεις σε συνέδρια

Perogamvros I, Tzanela M, Koletti A, Tsirona S, Memi E, Tsagarakis S. The role of late-night salivary cortisol measurement in the diagnosis of subclinical hypercortisolism in patients with adrenal incidentalomas. 15th European Congress of Endocrinology (Copenhagen, Denmark, April 27 – May 1, 2013). Endocrine Abstracts 2013; 32: P28. http://www.endocrine- abstracts.org/ea/0032/ea0032p28.htm

Θ. Τζώτζας, Σ. Καρράς, Θ. Καλτσάς, Ζ. Κελεπούρης, Κ. Τζιόμαλος, Φ. Παπαδοπούλου, Ε. Μεμή, Μ. Λιάππη, Η Ευθυμίου. Αποτελεσματικότητα και ανοχή του φαρμακευτικού συνδυασμού νικοτινικού οξέος/λαροπιπράντης σε ασθενείς με ΣΔΤ2 και δυσλιπιδαιμία. Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 2010; 23(4): 315.

Gkogkos K, Pavlidis G, Karakozoglou A, Prizios P, Kimionis A, Memi E. Prevalence of hypertension in amateur football athletes. 16th European Meeting on Hypertension (Madrid, Spain, June 12-15, 2006). J Hypertens 2006; 24(suppl 4): S-243.

Gkogkos K, Pavlidis G, Karakozoglou A, Prizios P, Kimionis A, Memi E. Sexual disturbances: a frequent cause of poor compliance with antihypertensive medication in young men. 16th European Meeting on Hypertension (Madrid, Spain, June 12-15, 2006). J Hypertens 2006; 24(suppl 4): S-32.

Gkogkos K, Pavlidis G, Karakozoglou A, Kopras A, Memi E, Tsoutsouli V. Aerobic exercise and hypertension. 16th European Meeting on Hypertension (Madrid, Spain, June 12-15, 2006). J Hypertens 2006; 24(suppl 4): S-184.

Gkogkos K, Pavlidis G, Karakozoglou A, Kopras A, Memi E, Tsoutsouli V. Barnidipine: assessment of safety and efficacy: 1 year experience. 16th European Meeting on Hypertension (Madrid, Spain, June 12-15, 2006). J Hypertens 2006; 24(suppl 4): S-32.

Κ. Γκόγκος, Γ. Παυλίδης, Α. Καρακόζογλου, Π. Πρίζιος, Α. Κυμιώνης, Ε. Μεμή. Σεξουαλική δυσλειτουργία: η συχνότερη αιτία μη συμμόρφωσης στην αντιυπερτασική αγωγή σε νέους άνδρες. Ελληνική Ιατρική 2006; 72(συμπλ. τεύχος 1): 131 (βιβλίο περιλήψεων 21ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2006).

Κ. Γκόγκος, Γ. Παυλίδης, Α. Καρακόζογλου, Α. Κοπράς, Ε. Μεμή, Β. Τσουτσούλη. Βαρνιδιπίνη: αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και ανοχής μετά εμπειρία ενός έτους. Ελληνική Ιατρική 2006; 72(συμπλ. τεύχος 1): 132 (βιβλίο περιλήψεων 21ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2006).

Ζ. Σαχλά, Γ. Παυλίδης, Κ. Γκόγκος, Α. Κοπράς, Α. Καρακόζογλου, Ε. Μεμή. Περίπτωση νόσου Still των ενηλίκων. Ελληνική Ιατρική 2006; 72(συμπλ. τεύχος 1): 154 (βιβλίο περιλήψεων 21ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2006).

Γ. Παυλίδης, Ζ. Σαχλά, Κ. Γκόγκος, Α. Κοπράς, Α. Καρακόζογλου, Ε. Μεμή. Περιστατικό τριχίνωσης. Ελληνική Ιατρική 2006; 72(συμπλ. τεύχος 1): 154 (βιβλίο περιλήψεων 21ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2006).

Κ. Γκόγκος, Γ. Παυλίδης, Α. Καρακόζογλου, Α. Κοπράς, Ε. Μεμή, Β. Τσουτσούλη. Αεροβική άσκηση και υπέρταση. Ελληνική Ιατρική 2006; 72(συμπλ. τεύχος 1): 158 (βιβλίο περιλήψεων 21ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2006).

Κ. Γκόγκος, Γ. Παυλίδης, Α. Καρακόζογλου, Α. Βλαχάκη, Α. Κοπράς, Ε. Μεμή. Masked υπέρταση και ψυχιατρικό υπόβαθρο. Ελληνική Ιατρική 2006; 72(συμπλ. τεύχος 1): 158 (βιβλίο περιλήψεων 21ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2006).

Κ. Γκόγκος, Γ. Παυλίδης, Α. Καρακόζογλου, Π. Πρίζιος, Α. Κυμιώνης, Ε. Μεμή. Η συχνότητα της υπέρτασης σε ποδοσφαιριστές ερασιτεχνικών ομάδων. Ελληνική Ιατρική 2006; 72(συμπλ. τεύχος 1): 158 (βιβλίο περιλήψεων 21ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2006).

Κ. Γκόγκος, Γ. Παυλίδης, Α. Καρακόζογλου, Π. Πρίζιος, Α. Κυμιώνης, Ε. Μεμή. Μεταβολικό σύνδρομο: επιπολασμός στους ασθενείς του υπερτασιολογικού ιατρείου. Ελληνική Ιατρική 2006; 72(συμπλ. τεύχος 1): 158 (βιβλίο περιλήψεων 21ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2006).

Memi E, Pourzitaki C, Baltzopoulos V, Karakiulakis G, Gamvros O, Papakonstantinou E. Expression of matrix metalloproteases and glycosaminoglycans in thyroid tissue of patients with nodular goiter. 13th International Thyroid Congress (Buenos Aires, Argentina, October 30 – November 4, 2005). Thyroid 2005; 15(suppl 1): S-119.

Pontikides N, Zeginiadou T, Hammadeh M, Memi E, Krassas G. The impact of hypothyroidism on male reproductive function: a prospective controlled study. 13th International Thyroid Congress (Buenos Aires, Argentina, October 30 – November 4, 2005). Thyroid 2005; 15(suppl 1): S-76.

Κατσούναρος Μάριος, Τσαμπούρης Γεώργιος, Κουτανίτης Βασίλης, Μαλιούρη Αναστασία, Μεμή Ελένη. Η μελέτη της απλής ακτινογραφίας άκρας χειρός αποτελεί χρήσιμο μέσο για τη διάγνωση διαφόρων παθολογικών καταστάσεων. Νοσοκομειακά Χρονικά 2005; 67(συμπλ. τεύχος): 158 (βιβλίο περιλήψεων του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παθολογίας, Αθήνα, 10-15 Οκτωβρίου 2005).

Krassas G, Loustis K, Pontikides N, Kaltsas T, Papadopoulou F, Memi E. Short term body weight and body composition changes in hyper- and hypothyroid patients immediately after reaching euthyroidism. 30th Annual Meeting of the European Thyroid Association (Istanbul, Turkey, September 18-22, 2004). Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 2004; 8(suppl of number 1): 135.


Λοιπές ανακοινώσεις σε συνέδρια

Ε. Κόκκαλης, Θ. Τσαρτσάλης, Ε. Μεμή, Μ. Τζανέλα, Β. Βλασοπούλου, Χ. Βασιλόπουλος, Π. Τριβυζάς, Σ. Τσαγκαράκης. Διάγνωση και περιεγχειρητική προετοιμασία ασθενών με όγκους που παράγουν κατεχολαμίνες. 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού (Πόρτο Χέλι, 14-17 Μαΐου 2014). Βιβλίο περιλήψεων (Ο46), σελ. 28.

Α. Ασημακοπούλου, Μ. Τζανέλα, Σ. Παλημέρη, Ε. Μεμή, Ε. Μπότουλα, Σ. Τσαγκαράκης. Η συμβολή των ευρημάτων της MRI και του καθετηριασμού των λιθοειδών κόλπων στην αποτελεσματικότητα της διασφηνοειδικής επέμβασης ασθενών με νόσο Cushing. 40ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού (Αθήνα, 17-20 Απριλίου 2013). Βιβλίο περιλήψεων (Ο61), σελ. 34.

Κρασσάς Ε. Γ., Ποντικίδης Ν., Μεμή Ε., Μπουγουλιά Μ., Τζιόμαλος Κ., Μπομπορίδης Κ. Eπίπεδα ολικού σεληνίου στον ορό ευθυρεοειδικών ασθενών με ήπια θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια. 38ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού (Θεσσαλονίκη, 6–9 Απριλίου 2011). Βιβλίο περιλήψεων (P31), σελ. 59.

Μεμή Ελένη, Καρακιουλάκης Γεώργιος, Παπακωνσταντίνου Ελένη. Μελέτη της έκφρασης των γλυκοζαμινογλυκανών και πρωτεογλυκανών σε παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα. Επιστημονική Πολυθεματική Διημερίδα του 2ου Γενικού Νοσοκομείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «Παναγία» (Θεσσαλονίκη, 14-15 Ιανουαρίου 2011). Προφορική ανακοίνωση (Ο04).

Memi E, Karakiulakis G, Papakonstantinou E. Thyroid diseases are associated with differential expression of glycosaminoglycans and proteoglycans in the thyroid gland. 14th International Thyroid Congress (Paris, France, September 11 – 16, 2010). CD of abstracts, P-1080.

Gkogkos K, Pavlidis G, Vlachaki A, Karakozoglou A, Memi E, Koutanitis V. Donezepil in vascular dementia. 22nd Conference of Alzheimer’s Disease International (Berlin, Germany, October 12-14, 2006). Book of abstracts, p. 47. www.alzheimer2006.de

Gkogkos K, Pavlidis G, Vlachaki A, Karakozoglou A, Memi E, Koutanitis V. Efficiency and safety of sertraline in the treatment of depression in Alzheimer’s disease. 22nd Conference of Alzheimer’s Disease International (Berlin, Germany, October 12-14, 2006). Book of abstracts, p. 47. www.alzheimer2006.de

Gkogkos K, Pavlidis G, Vlachaki A, Karakozoglou A, Memi E, Koutanitis V. The consequences of taking care of demented elderly for caregivers. 22nd Conference of Alzheimer’s Disease International (Berlin, Germany, October 12-14, 2006). Book of abstracts, p. 46. www.alzheimer2006.de

Κ. Γκόγκος, Β. Κιμισκίδης, Γ. Παυλίδης, Α. Καρακόζογλου, Ε. Μεμή, Φ. Μαζιώτης. Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και υποθυρεοειδισμός. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής (Κέρκυρα, 26-30 Απριλίου 2006). Βιβλίο περιλήψεων (423), σελ. 309.

Κ. Γκόγκος, Γ. Παυλίδης, Α. Καρακόζογλου, Ε. Μεμή, Φ. Μαζιώτης, O. Τσιάτσιου. Υποκαλιαιμία από G-CSF. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής (Κέρκυρα, 26-30 Απριλίου 2006). Βιβλίο περιλήψεων (293), σελ. 241.

Γ. Παυλίδης, Ζ. Σαχλά, Κ. Γκόγκος, Γ. Μπαλασούλης, Ε. Μεμή, Α. Καρακόζογλου. Ασθενής 72 ετών με σύνδρομο Osler-Rendu-Weber. 6ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με τίτλο: «Η τρίτη ηλικία στην τρίτη χιλιετία» (Θεσσαλονίκη, 1-3 Μαρτίου 2006). Βιβλίο περιλήψεων (1), σελ. 69.

Γ. Παυλίδης, Κ. Γκόγκος, Ζ. Σαχλά, Ε. Μεμή, Α. Καρακόζογλου, Γ. Τσαμπούρης. Μελέτη της δραστικότητας και ασφάλειας της ροσουβαστατίνης σε ηλικιωμένους δυσλιπιδαιμικούς ασθενείς. 6ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με τίτλο: «Η τρίτη ηλικία στην τρίτη χιλιετία» (Θεσσαλονίκη, 1-3 Μαρτίου 2006). Βιβλίο περιλήψεων (2), σελ. 70.

Κ. Γκόγκος, Γ. Παυλίδης, Α. Καρακόζογλου, Ζ. Σαχλά, Ε. Μεμή, Γ. Μπαλασούλης. Οστεοαρθρίτιδα στην τρίτη ηλικία. 6ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με τίτλο: «Η τρίτη ηλικία στην τρίτη χιλιετία» (Θεσσαλονίκη, 1-3 Μαρτίου 2006). Βιβλίο περιλήψεων (12), σελ. 82.

Κ. Γκόγκος, Γ. Παυλίδης, Α. Καρακόζογλου, Ζ. Σαχλά, Ε. Μεμή, Γ. Μπαλασούλης. Ψευδοανοϊκό σύνδρομο από έλλειψη Β12. 6ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με τίτλο: «Η τρίτη ηλικία στην τρίτη χιλιετία» (Θεσσαλονίκη, 1-3 Μαρτίου 2006). Βιβλίο περιλήψεων (37), σελ. 110.

Κ. Γκόγκος, Γ. Παυλίδης, Α. Βλαχάκη, Α. Καρακόζογλου, Ζ. Σαχλά, Ε. Μεμή. Αποτελεσματικότητα και ανοχή της σερτραλίνης σε καταθλιπτικούς τρίτης ηλικίας. 6ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με τίτλο: «Η τρίτη ηλικία στην τρίτη χιλιετία» (Θεσσαλονίκη, 1-3 Μαρτίου 2006). Βιβλίο περιλήψεων (50), σελ. 123.

Κ. Γκόγκος, Γ. Παυλίδης, Α. Καρακόζογλου, Ζ. Σαχλά, Ε. Μεμή, Γ. Μπαλασούλης. Αντιμετώπιση των υπερτασικών κρίσεων των ηλικιωμένων στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. 6ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με τίτλο: «Η τρίτη ηλικία στην τρίτη χιλιετία» (Θεσσαλονίκη, 1-3 Μαρτίου 2006). Βιβλίο περιλήψεων (67), σελ. 143.

Κ. Γκόγκος, Γ. Παυλίδης, Α. Καρακόζογλου, Ζ. Σαχλά, Ε. Μεμή, Γ. Μπαλασούλης. Κνημοβραχιόνιος δείκτης στους ηλικιωμένους. 6ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με τίτλο: «Η τρίτη ηλικία στην τρίτη χιλιετία» (Θεσσαλονίκη, 1-3 Μαρτίου 2006). Βιβλίο περιλήψεων (68), σελ. 144.

Κ. Γκόγκος, Γ. Παυλίδης, Α. Καρακόζογλου, Ζ. Σαχλά, Ε. Μεμή, Γ. Μπαλασούλης. Άθληση στην τρίτη ηλικία. 6ο Συνέδριο Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με τίτλο: «Η τρίτη ηλικία στην τρίτη χιλιετία» (Θεσσαλονίκη, 1-3 Μαρτίου 2006). Βιβλίο περιλήψεων (85), σελ. 162.

Κ. Γκόγκος, Γ. Παυλίδης, Α. Καρακόζογλου, Α. Κοπράς, Ζ. Σαχλά, Ε. Μεμή, Γ. Τσαμπούρης, Φ. Μαζιώτης. Λιπώδες ήπαρ. Η συχνότερη αιτία τρανσαμινασαιμίας. 2ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, με διεθνή συμμετοχή (Θεσσαλονίκη, 23-25 Φεβρουαρίου 2006). Βιβλίο περιλήψεων (PO.7), σελ. 55.

Κ. Γκόγκος, Γ. Παυλίδης, Α. Καρακόζογλου, Α. Κοπράς, Ζ. Σαχλά, Ε. Μεμή, Γ. Τσαμπούρης, Φ. Μαζιώτης. Ροσουβαστατίνη: αποτελεσματικότητα και ασφάλεια μετά εμπειρία ενός έτους. 2ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, με διεθνή συμμετοχή (Θεσσαλονίκη, 23-25 Φεβρουαρίου 2006). Βιβλίο περιλήψεων (PO.15), σελ. 60.

Κ. Γκόγκος, Γ. Παυλίδης, Α. Καρακόζογλου, Α. Κοπράς, Ζ. Σαχλά, Ε. Μεμή, Γ. Τσαμπούρης, Φ. Μαζιώτης. Οικογενής υπερτριγλυκεριδαιμία. Περίπτωση με οζωδο-εξανθηματικά ξανθώματα. 2ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, με διεθνή συμμετοχή (Θεσσαλονίκη, 23-25 Φεβρουαρίου 2006). Βιβλίο περιλήψεων (PO.16), σελ. 61.

Κ. Γκόγκος, Γ. Παυλίδης, Α. Καρακόζογλου, Α. Κοπράς, Ζ. Σαχλά, Ε. Μεμή, Γ. Τσαμπούρης, Φ. Μαζιώτης. Ω3 λιπαρά. Συμπληρωματική αγωγή σε ασθενείς με μεικτή λιπιδαιμία θεραπευόμενους με στατίνες. 2ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, με διεθνή συμμετοχή (Θεσσαλονίκη, 23-25 Φεβρουαρίου 2006). Βιβλίο περιλήψεων (PO.24), σελ. 65.

Κ. Γκόγκος, Γ. Παυλίδης, Α. Καρακόζογλου, Α. Κοπράς, Ζ. Σαχλά, Ε. Μεμή, Γ. Τσαμπούρης, Φ. Μαζιώτης. Άσκηση και HDL. 2ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, με διεθνή συμμετοχή (Θεσσαλονίκη, 23-25 Φεβρουαρίου 2006). Βιβλίο περιλήψεων (PO.27), σελ. 67.

Κ. Γκόγκος, Γ. Παυλίδης, Α. Καρακόζογλου, Α. Κοπράς, Ζ. Σαχλά, Ε. Μεμή, Γ. Τσαμπούρης, Φ. Μαζιώτης. Ομοιοστασία φωσφόρου στο μεταβολικό σύνδρομο. 2ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, με διεθνή συμμετοχή (Θεσσαλονίκη, 23-25 Φεβρουαρίου 2006). Βιβλίο περιλήψεων (PO.49), σελ. 78.

Χριστίνα Μπάρκα, Μαρία Δήμου, Ήλια Αντωνίου, Αγγελική Γκότση, Δημήτρης Ανδρέου, Ελένη Μεμή, Πέτρος Καντερές, Ευαγγελία Μπεκιώτη-Καντερέ. Μητρικός θηλασμός Νομού Καρδίτσης, σχέση με το άγχος και άλλους κοινωνικούς παράγοντες. 43ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο (Κως, 17-19 Ιουνίου 2005). Βιβλίο περιλήψεων (ΕΑ109), σελ. 65.

Ε. Μεμή, Χ. Πουρζιτάκη, Β. Μπαλτζόπουλος, Γ. Καρακιουλάκης, Ο. Γαμβρός, Κ. Ζβίντζου, Α. Ζεκερίδου, Ι. Λίνας, Σ. Μπάτζιος, Ε. Παπακωνσταντίνου. Διερεύνηση του ρόλου των γλυκοζαμινογλυκανών του θυρεοειδούς αδένα σε ασθενείς με οζώδη βρογχοκήλη. 11ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Αλεξανδρούπολη, 13-15 Μαΐου 2005). Βιβλίο περιλήψεων (Ο224), σελ. 153.

Β. Μπαλτζόπουλος, Ε. Μεμή, Ε. Παπακωνσταντίνου, Ο. Γαμβρός, Ε. Ευκαρπίδης, Δ. Ζαρδαβάς, Α. Ζεκερίδου, Σ. Μπάτζιος, Γ. Καρακιουλάκης. Μελέτη της έκφρασης των μεταλλοπρωτεασών του συνδετικού ιστού του θυρεοειδούς αδένα σε ασθενείς με οζώδη βρογχοκήλη. 11ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Αλεξανδρούπολη, 13-15 Μαΐου 2005). Βιβλίο περιλήψεων (Ο225), σελ. 153.

Θ. Τζώτζας, Δ. Αποστολοπούλου, Ε. Μεμή, Η. Ευθυμίου, Γ.Ε. Κρασσάς. Η επίδραση της συμβαστατίνης σε πρώιμες αλλοιώσεις (drusen) της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς. 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού (Πάτρα, 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2005). Βιβλίο περιλήψεων (14), σελ. 35.

Δ. Πανίδης, Δ. Φαρμακιώτης, Δ. Ρούσσος, Α. Κούρτης, Γ. Κολιάκος, Ε. Μεμή, Θ. Καλτσάς, Γ. Κρασσάς. Επίπεδα λιπονεκτίνης κατά τη δοκιμασία ανοχής γλυκόζης από το στόμα σε γυναίκες με το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών. 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού (Αθήνα, 18-20 Μαρτίου 2004). Βιβλίο περιλήψεων (P33), σελ. 9, 89. Η παραπάνω εργασία διακρίθηκε ως η καλύτερη εργασία με αντικείμενο την Κλινική Ενδοκρινολογία και τιμήθηκε με το βραβείο Ι. Γιαννάτου.

Φ. Παπαδοπούλου, Γ. Κολιάκος, Ν. Ποντικίδης, Ε. Μεμή, Κ. Λούστης, Δ. Πανίδης, Γ.Ε. Κρασσάς. Επίπεδα αντιπονεκτίνης (adp) ορού σε υπερ- και υποθυρεοειδικούς ασθενείς. 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού (Αθήνα, 18-20 Μαρτίου 2004). Βιβλίο περιλήψεων (10), σελ. 13, 35.

Papadopoulou F, Koliakos G, Pontikides N, Memi E, Loustis C, Panidis D, Krassas G. Serum adiponectin concentrations in thyrotoxic and hypothyroid patients. 29th European Thyroid Association Annual Meeting (Edinburgh, Scotland, UK, October 18-22, 2003). Book of abstracts, p. 31.

Ν. Γκουγκουλιάς, Κ. Φαρμάκης, Ε. Μεμή, Γ. Παπαζήσης. Ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής. 4ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (Ιωάννινα, 3-5 Απριλίου 1998). Η εργασία αυτή ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του ΑΠΘ (Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ). Βιβλίο περιλήψεων (P59), σελ. 114.
Επικοινωνία

  Ομήρου 50,

        TK: 17121, Νέα Σμύρνη

  Δέχεται κατόπιν ραντεβού

  (0030) 2114017752,

       (0030)6946712967

   eleni.memi@gmail.com

Χάρτης Ιατρείου